Бизнес
Рафинерия

Базата разполага с:
§ Помпена станция – монолитна сграда със стоманено бетонна конструкция на един етаж, с плосък покрив с хидроизолация. Подове – циментова замазка и мозайка. Външна пръскана мазилка. В сградата са разположени машинни фундаменти. Застроена площ 150кв.м;
§ Навес – стоманено бетонна носеща конструкция, колони, греди и покривна плоча с хидроизолация. Под навеса има помпени агрегати върху стоманобетонови фундаменти. Застроена площ – 75 кв.м;
§ Резервоарно стопанство, общо 8 броя стоманени вертикални цилиндрични резервоара с общ обем 6 600 куб.м., плюс 7 броя резервоари с обем 50 куб.м, свързани с авторазтоварище и ж.п.товарище
Всички резервоари са изпълнени и ситуирани съгласно действащите в страната п.п.норми – пенокамери, пръстени за оросяване с вода, обваловки, п.п.пътища и т.н.
§ Технологично помпено с две отделения – помпи за светли и помпи за тъмни продукти;
§ ЖП – сливна естакада – едностранна на един коловоз;
§ вътрешни кабелни мрежи;
§ ВиК – съоръжения
§ вътрешно обслужващи асфалтирани пътища – 303 м.;
§ ограда;
§ бетонни пътеки и тротоари – 450 кв.м.;
§ собствен ж.п. коловоз – 153 м. с разтоварище.

Повече информация »
Управление
Привидната стабилност на икономическото състояние и условията на живот в региона се дължат по-скоро на инерция от предишно развитие, а като цяло се наблюдава понижаване на жизнения стандарт, скрита безработица и липса на развитие на нови икономически дейности. Всичко това говори за неотложната нужда от дейности и мерки, които бъдат насочени към стимулиране на инициативи, които да подпомогнат реинтеграцията и икономическото възраждане на селото.

 

  Web design, development, hosting and support by Intersoft Ltd